01001110 01000101 01011000 01010100

Czasem mam wrażenie, że coś we mnie wstępuje. Coś się pojawia ⌄…

NEXT 

„Poszukiwanie synergii pomiędzy człowiekiem a maszyną w procesie twórczym.” Moja rozprawa jest…

01001110 01000101 01011000 01010100

Sometimes I have the impression that something is entering me. Something occurs …

Chráněno: PAINTING (in progress)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

POST SCI-FI

Definition of SCI-FI inspired by the words of Arthur C. Clark  Science…